GroendakGigant.be – Plaatsing van Groendaken

wij zijn gespecialiseerd in de installatie van groendaken bij particulieren en bedrijven.
Elk project wordt steeds met grote zorg voorbereid.

Heeft u bouwplannen, dan denken wij graag mee vanaf het begin van het project zodat het dak meteen geschikt is voor een groendak. Daarmee worden vaak onnodige kosten vermeden.

Vertrekt u vanaf een bestaand dak, dan is het interessant om te weten welke varianten er mogelijk zijn qua beplanting, gewichtsbelasting, hoogte van het groendak, etc.. Is het dak wel geschikt voor een groendak?

Al onze plaatsers hebben een degelijke opleiding en ervaring in de groensector.
Groendakgigant organiseert bovendien opleidingen over groendaken:

De juiste handelingen op het dak, productkennis, de verschillende opbouwsystemen en kennis van planten op het dak, komen in onze opleidingen uitvoerig aan bod. Het is immers belangrijk dat de opbouw van uw groendak goed is afgestemd op het type dak en de gewenste beplanting. De planten worden zorgvuldig uitgekozen in functie van oa. de hoogte van het substraat en de ligging van het dak tov de zon terwijl er steeds rekening moet gehouden worden met de maximale belasting.

Wij hebben ook oplossingen voor groendaken die het hard te verduren hebben aan de kust. Heeft u liever een strak modern groendak met siergrassen of houdt u van een wilde bloementuindak of wenst u een groendak met sedumplanten dat weinig onderhoud vraagt en vrijwel op elk dak toepasbaar is? Samen met onze erkende plaatsers denken wij met u mee bij de realisatie van uw groendak.

Voordelen van een groendak:

Groendaken zijn erg waardevol omdat ze een beetje natuur teruggeven wat door de bebouwing verloren is gegaan. Een groendak wordt zo een leefruimte voor allerlei planten, micro-organismen, kleine dieren, vogels en insecten.

We maken een onderscheid tussen intensieve groendaken met wandelpaden, planten, struiken en zelfs bomen (bv. bovenop een grote parkeergarage) en extensieve groendaken, bestaande uit een dunne onderlaag en kleine planten. Deze daken worden enkel belopen om het onderhoud en de controle ervan te verzekeren.

BEZOEK ONZE WEBSHOP BESTELFORMULIER

Groendak info

Onderaan deze pagina vindt u de veelgestelde vragen inzake groendak info.
Heeft u toch nog een andere vraag?
Contacteer ons dan of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag verder met de nodige groendak info.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Waaruit bestaat een groendak?

Een groendak wordt opgebouwd uit verschillende lagen die elk een specifieke rol vervullen.

 • De beschermmat beschermt het onderdak tegen drukkrachten van bovenaf.
 • De drainagelaag zorgt ervoor dat het overtollige water wordt afgevoerd maar dat er toch nog voldoende water wordt gebufferd om droge periodes te overbruggen.
 • Het filtervlies houdt het uitspoelen van het substraat tegen.
 • Voor deze drie lagen hebben wij een 3 in 1 drainagemat waardoor het leggen van een groendak eenvoudig en snel kan gebeuren.
 • Het substraat houdt het water geruime tijd vast en zorgt voor inworteling en voeding van de planten.
 • De planten zorgen voor een mooi groen aanblik, vergroten de  biodiversiteit van onze leefomgeving en zuiveren van de lucht.
Wat is het verschil tussen een intensief en een extensief groendak?

Een extensief groendak is beperkt in hoogte en planten. Het gewicht is beperkt van 50 tot 120 kg al naargelang de dikte van het substraat en kan op de meeste daken toegepast worden. Geschikt voor zowel vlakke- als hellende daken. In principe is voor het plaatsen van een extensief groendak geen bouwvergunning vereist. De beplanting beperkt zich veelal tot sedums omdat deze planten goed droge periodes kunnen doorstaan. Het onderhoud is daarom beperkt tot 1 à 2 keer per jaar.

Een intensief groendak is veel dikker en zwaarder. Men spreekt hier in feite over een daktuin met grassen, struiken en zelfs bomen.

Wat zijn de voordelen van een groendak?
 • Een groendak werkt warmte-isolerend. Vooral in de zomer houdt het de warmte buiten.
 • Een groendak beschermt het onderdak tegen temperatuurverschillen, UV stralen en mechanische invloeden waardoor uw dak 2 tot 3 maal langer meegaat.
 • Een groendak werkt geluids-isolerend.
 • Een groendak vangt fijnstof op en zuivert de lucht.
 • Groendaken zijn mooi voor de omgeving.
 • Groendaken dragen bij tot de biodiversiteit.
 • Groene daken vangen water op waardoor de afvoer naar de riolen wordt vertraagd. Overstromingen in de steden worden hierdoor verminderd.
Kan ik een groendak zelf aanleggen?

Jazeker. Het aanleggen van een groendak is niet zo moeilijk.
U ontvangt steeds een installatiehandleiding bij de levering van de goederen.
Voor bijkomende groendak info kan u steeds bij ons terecht.

Moet ik mijn groendak water geven?

Sedumplanten kunnen zeer goed droge periodes overbruggen omdat zij, in tegenstelling tot andere planten, de eigenschap hebben om water op te slaan in hun stengels en deze overdag te sluiten. Indien het echter gedurende verschillende weken droog blijft, dan is het raadzaam om water bij te geven. Sedumplanten krijgen een rode kleur indien zij erg droog staan.

Om de groei en de inworteling van de planten te stimuleren is het belangrijk het dak voldoende vochtig te houden bij de opstart gedurende  2 maanden..  

Hoeveel weegt een groendak. Is mijn dak stevig genoeg?

Een standaard extensief groendak weegt 115 kg/m2 waterverzadigd.
Indien u beperkt bent in gewicht, dan kunnen wij reeds een lichtgewicht groendak aanbieden aan 50 kg m2. U zal dan er wel op moeten toezien dat u geregeld het dak extra meststoffen en water toedient.

Tip :  Laat uw dakconstructie nakijken door een architect of bouwkundig ingenieur indien u niet zeker bent dat het dak voldoende draagkracht heeft.

Waaraan moet mijn dak voldoen om een groendak te kunnen aanleggen?
 • Het dak moet voldoende stevig zijn (zie gewichten verschillende groendakpaketten)
 • Het dak heeft ideaal gezien een dakoprand van 12 cm. Indien dit niet het geval is, dan kun u een dakrand maken met onze grindprofielen.
 • Het dak dient uiteraard waterdicht maar ook wortelwerend te zijn. Vraag dit na bij de plaatser van uw dak. Door onze PE folie van 4 mm te leggen op de bestaande dakbedekking maakt u het dak ook wortelwerend.
 • Het dak dient voldoende afvoeren te hebben om een normale afvoer van water toe te laten. De afvoeren moeten door middel van een bolrooster of een controleschacht en grind afgeschermd worden om het uitlopen van het substraat te voorkomen.
 • Een plat dak moet voldoende kunnen afwateren. Er mogen geen diepe plassen (> 1 cm) blijven staan. De sedumplanten kunnen immers niet tegen ‘natte voeten’.
Wat is de beste periode om een groendak aan te leggen?

Een groendak kan op elk moment van het jaar aangelegd worden, zolang het niet vriest. De beste periodes zijn echter het voor- en najaar, net zoals bij de aanleg van een tuin.

In de zomer moet u zorgen dat u de planten onmiddellijk aanbrengt op het dak. Bovendien moet u de eerste maanden regelmatig water geven. In de winter zijn er geen sedumstekken voorradig.

Hoe lang duurt het voordat mijn dak helemaal dicht gegroeid is?

Indien u werkt met sedummatten dan is het dak meteen voor 95% begroeid. Het opstuiven van het substraat in droge perioden wordt hierdoor vermeden.

Indien u werkt met potplanten of stekken dan kan het tot 2 jaar duren alvorens het dak volledig groen is. Regelmatig water geven en onkruid wieden is hier de boodschap.

Kan ik een groendak ook plaatsen op een hellend dak?

Dat kan zeker.
Vanaf  5 ° tot 15 ° plaatst u het substraat rechtstreeks in de drainage. U laat het filtervlies dan weg.

Vanaf 15° tot 30 ° kan u werken met onze groene dakpan. 

Kan ik een subsidie krijgen voor een groendak?

Niet alle gemeenten geven subsidies voor een groendak. Informeer bij de betreffende dienst om zeker te zijn of u al dan niet recht heeft op subsidies.

Moet ik mijn groendak onderhouden?

Een extensief groendak heeft niet veel onderhoud nodig. 1 à2 Keer per jaar dient u eventuele ongewenste onkruiden en gewassen te verwijderen. Het groendak dient 1 keer per jaar in het voorjaar bemest te worden met een langwerkende messtof, die u ook bij ons kan verkrijgen.

Mag ik over mijn groendak lopen?

Het groendak mag af en toe betreden worden om het normale onderhoud aan het huis en dak te kunnen uitvoeren. Indien u regelmatig op het dak wenst te lopen, dan raden wij aan om loopvlakken aan te brengen. Onze drainageplaat DWP 20 laat toe om de afwatering van zowel loopvlakken als groenvlakken samen te laten gebeuren. De drainageplaten worden dan eerst opgevuld met fijn grind op de plaatsen waar u de loopvlakken wenst aan te brengen. De loopvlakken (klinkers/tegels/ etc..) worden bovenop het filtervlies geplaatst.

Bestelling

De bestellingen gebeuren online op de website www.GROENDAKgigant.be, per e-mail of telefonisch. De Koper krijgt een bevestiging van zijn bestelling per e-mail. Alle door GROENDAKGIGANT uitgebrachte offertes op de website zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door GROENDAKGIGANT.

GROENDAKGIGANT kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. GROENDAKGIGANT behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan GROENDAKGIGANT nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen.

Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. GROENDAKGIGANT streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. GROENDAKGIGANT kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal GROENDAKGIGANT dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

Levering

De klant kan de goederen komen afhalen of kan kiezen om de goederen geleverd te krijgen.

Het leveren van daktuinmaterialen in België, Nederland en Luxemburg is gratis voor bestellingen vanaf een bedrag van 1300 euro exclusief btw.

De leveringskosten voor bestellingen van daktuinmaterialen onder 1300 euro exclusief btw bedragen maximaal 55 euro exclusief btw voor België, 65 euro exclusief btw voor Nederland en 91 euro exclusief btw voor Luxemburg. De transportkost wordt in dit geval berekend per gewicht.

Leveringskosten van verzendingen naar andere landen worden per bestelling berekend.

Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens GROENDAKGIGANT rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is GROENDAKGIGANT naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens GROENDAKGIGANT aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens GROENDAKGIGANT rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de GROENDAKGIGANT het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur. De betaling van de factuur dient te gebeuren op

GROENDAKGIGANT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die aan de geleverde producten wordt toegebracht door het toedoen van een derde partij (Bpost, TNT, DHL,…). Noch is GROENDAKGIGANT verantwoordelijk voor het verloren gaan van een bestelling door een derde partij. Er kan dan ook nooit een schadevergoeding geëist worden voor het niet ontvangen of het beschadigd ontvangen van een bestelling.

Prijs

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

GROENDAKGIGANT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.

GROENDAKGIGANT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

Betaling

De betalingen gebeuren in contanten of per overschrijving uiterlijk 8 dagen na de ontvangst van de goederen. De Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op GROENDAKGIGANT in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van GROENDAKGIGANT totdat zij volledig werden betaald.

Klachten

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor GROENDAKGIGANT zijn en wordt alleen door GROENDAKGIGANT geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aansprakelijkheid-garantie

GROENDAKGIGANT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de door ons verkochte producten aan het menselijk lichaam kunnen toebrengen. De Koper is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid.

Er wordt geen garantie aangeboden op de verkochte producten tenzij dit expliciet anders wordt vermeld bij de productbeschrijving. Indien er wel garantie wordt geboden op het product start de garantieperiode op het moment van aankoop. De koper dient de factuur die GROENDAKGIGANT heeft doorgestuurd te bewaren als garantiebewijs. Zonder dit document kan er nooit aanspraak worden gemaakt op enige vorm van garantie.

Persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij GROENDAKGIGANT wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door GROENDAKGIGANT worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij GROENDAKGIGANT en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt.

Overmacht

GROENDAKGIGANT kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door GROENDAKGIGANT van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

Diversa

De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt GROENDAKGIGANT zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.